Föreningen kommer att bedriva träningsverksamhet med egna och inhyrda instruktörer. När träningsverksamheten kan sätta igång beror på när banorna är klara samt Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående idrott.

Vi startar vår träningsverksamhet 29/4 med både ungdoms- och vuxenträning. Anmälan i Playtomic under fliken Aktiviteter.