Projektet att bygga två utomhuspadelbanor med elbelysning har erhållit stöd genom lokalt ledd utveckling inom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.